1% Włącz się do AKCJI !

 
Rozpoczynanie się okres rozliczenia podatku dochodowego za rok 2017. Zarząd OSP w Sulminie przedstawia instrukcję obliczania i przekazania 1% podatku na rzecz OSP w Sulminie za pośrednictwem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej (stanowiącego organizację pożytku publicznego).

Szanowni Państwo!
Zechciejmy wykorzystać możliwość przeznaczenia środków na poprawę naszego wspólnego bezpieczeństwa. Wszystkie kwoty uzyskane przez naszą jednostkę z tego tytułu zostaną przeznaczone na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego tak potrzebnego dla ratowania życia, zdrowia i mienia mieszkańców naszej miejscowości oraz całej gminy Żukowo. Zaznaczamy, że kwoty pieniężne uzyskane przez Związek OSP RP z przeznaczeniem dla OSP w Sulminie zostaną dotowane na rzecz naszej jednostki tuż po zamknięciu akcji 1% jedną kwotą, bez podania konkretnych kwot składowych.
Zeszłoroczna akcja 1% na rzecz OSP pozwoliła na uzyskanie dla naszej jednostki nowego sprzętu . Za okazane w tym okresie wsparcie jesteśmy niezmiernie wdzięczni. Środki przyczyniły się do rozwoju poziomu naszej jednostki. Liczymy na Państwa przychylność również w bieżącym okresie rozliczeniowym.

Aby przekazać 1% podatku trzeba wypełnić właściwe roczne zeznanie a następnie należy:
1. Obliczyć w zeznaniu kwotę należnego podatku.
2. Obliczyć w zeznaniu kwotę darowizny, która nie może przekroczyć 1% należnego podatku po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.
3. Wpisać w zeznaniu nazwę organizacji pożytku publicznego: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Wpisać w zeznaniu numer wpisu do KRS organizacji pożytku publicznego: 0000116212,
5. wskazać przeznaczenie 1% podatku przez wpisanie zwrotu: dla OSP w Sulminie woj. pomorskie
83-331Przyjażń

Ze strażackim pozdrowieniem,
Zarząd OSP w Sulminie

Reklamy